เลือกคณะในดวงใจ
แล้วมาคำนวณคะแนนได้แล้ววันนี้

คำนวณสถิติคะแนนสูง-ต่ำ เพื่อประเมินโอกาสสอบติด
ด้วยข้อมูลคณะกว่า 80 มหาวิทยาลัย และกว่า 5,000 สาขา