fbpx

Planner เตรียมสอบ TCAS

เตรียมตัวพร้อมรบ TCAS

โหลดไปฝึกไว้! ตัวอย่างกระดาษคำตอบ 9วิชาสามัญ , GATPAT63 (ครบทุกวิชา)

#TCASterชวนน้องรีวิว (พี่เวฟ) สอบติดรอบ Portfolio วิศวะเคมีลาดกระบัง

สมัครได้ 2 วิธี! TCAS63 รอบ 2 โควตา 14 จว.+ ประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ (ม.6,เด็กซิ่ว สมัครได้)

ระเบียบการฉบับเต็ม! TCAS63 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.อ. (ใช้ 9วิชาสามัญ + GAT PAT , เด็กซิ่วสมัครได้)

© TCASter 2018 | Term of service