fbpx

Planner เตรียมสอบ TCAS

เตรียมตัวพร้อมรบ TCAS

สมัครได้ 2 วิธี! TCAS63 รอบ 2 โควตา 14 จว.+ ประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ (ม.6,เด็กซิ่ว สมัครได้)

ระเบียบการฉบับเต็ม! TCAS63 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.อ. (ใช้ 9วิชาสามัญ + GAT PAT , เด็กซิ่วสมัครได้)

สมัครสอบ GATPAT63

ก่อนสมัครสอบ GAT/PAT63 ต้องรู้สิ่งเหล่านี้ !!

จัดเต็ม 64 หน้า! ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ ม.ศิลปากร (+คะแนนที่ใช้ในรอบ 2, 3 และ 4)

© TCASter 2018 | Term of service