fbpx

Planner เตรียมสอบ TCAS

เตรียมตัวพร้อมรบ TCAS

TCAS 61 รอบ 1/2 : รับแบบใช้ Portfolio ม.นราธิวาสราชนครินทร์

รอบ 2-3 ม.ศิลปากรใช้คะแนนวิชาเฉพาะที่จัดสอบเอง สมัครภายในมกราคม 61 นี้เท่านั้น

10 มหา’ลัยใน TCAS รอบ 2 ที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ

ทำความรู้จักกับ TCAS (ตอน7) – ตัวอย่างการเลือกคณะในรอบ 4

TCAS รอบ 4 เลืิอกได้ 4 สาขาวิชาแบบมีลำดับ ติดได้สาขาวิชาเดียว คือ ลำดับสูงสุด TCAS รอบ 4 Admission นั้น การคัดเลือกของทางคณะและมหาวิทยาลัยนั้นให้ความสำคัญกับคะแนนสอบเป็นหลัก โดยที่การเลือกลำดับของคณะ นั้นไม่มีผลต่อการแข่งขัน แต่มีผลต่อการเข้าเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมของน้อง ๆ จากตอนที่แล้ว ได้อธิบายการเลือกคณะ และเกณฑ์ในการได้ไปต่อของรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ในระบบ TCAS มาแล้ว พี่ ๆ ชาว TCASter สำหรับในตอนนี้ พี่ ๆ ชาว TCASter จะมาทำความเข้าใจการเลืิอกคณะในรอบที่ 4 Admission ในระบบ TCAS กัน เพราะมีประเด็นที่น้อง ๆ ควรจะต้องรู้ ทั้ง ๆ ที่เป็นการเลือกคณะแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ตัวอย่าง พร้อมคำถาม (แล้วให้น้อง ๆ ลองคิดในใจว่าจะตอบอะไร) น้อง A […]

© TCASter 2018 | Term of service