รวมเส้นทางสู่ฝัน “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์”

สำหรับน้องๆ #Dek62 #Dek63 ที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ ช่วยเพื่อนมาดูกันครับว่ามีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนสาขาวิชาใดบ้าง ซึ่งแต่ละสถาบันจะมีสาขาวิชาและหลักสูตรที่แตกต่างกันไป วันนี้พี่มีรายชื่อสาขาวิชาและสถาบันที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มาให้น้องๆ ได้ศึกษากันครับ

นอกจาก 7 มหาวิทยาลัยในตารางก็ยังมีคณะวิศวะอินเตอร์อีกหลายแห่ง เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น

สำหรับคะแนนที่จะใช้ยื่นสมัครเข้าคณะวิศวะอินเตอร์นั้นค่อนข้างจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนั้นน้องๆ ควรศึกษาระเบียบการของแต่ละสถาบันให้ดีด้วยนะครับ จะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับ ซึ่งสามารถดูคะแนนที่แต่ละสถาบันกำหนดได้ในแอป TCASter ครับ

อย่าลืมนะครับ การเตรียมตัวคือหัวใจที่ดีที่สุดของการสอบ จะได้ไม่พลาดทุกสนามครับ

TCASter coach