รู้จักคณะท็อปฮิตของภาคอินเตอร์กันไปบ้างแล้ว ครั้งนี้เราจะมารู้จักกับสนามสอบที่ใช้สำหรับยื่นเข้าคณะภาคอินเตอร์กันบ้างนะครับ

การที่จะเข้าไปเรียนคณะภาคอินเตอร์ได้นั้น น้องๆ จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีพอสมควรเลย เพราะข้อสอบส่วนใหญ่ที่ใช้ยื่นคะแนนนั้น เป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานระดับสากล สามารถยื่นเรียนต่อในต่างประเทศได้เช่นกัน

สำหรับข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทง่ายๆ ได้แก่ ข้อสอบด้านภาษา (English Proficiency) กับ ข้อสอบด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics and Sciences) และในการสมัครคณะภาคอินเตอร์ทุกคณะจะต้องมีคะแนนจากทั้ง 2 ประเภทนี้ประกอบกันครับ

จะเห็นได้ว่าคะแนนสอบสนามอินเตอร์สามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี แทบทุกสนาม ยกเว้นแค่เพียง BMAT ที่จะมีอายุเพียง 1 ปี (บางมหาวิทยาลัยก็อนุญาตให้ใช้คะแนนBMATย้อนหลังได้ 2 ปี น้องๆ ต้องศึกษาข้อมูลระเบียบการให้ดีๆ นะครับ) นั่นแปลว่าน้องๆ จะสามารถลงสอบได้ตั้งแต่ ม.5 เทอม 1 จะสอบกี่ครั้งก็ได้ ซึ่งแต่ละสนามสอบจะมีตารางการสอบที่แตกต่างกันไป เช่น IELTS จัดสอบ 4 ครั้งต่อเดือนตลอดทั้งปี หรือ BMAT ที่มีการจัดสอบเพียงครั้งเดียวใน 1 ปี และน้องสามารถเลือกคะแนนที่ดีที่สุดเพื่อยื่นสมัครเข้าคณะอินเตอร์ได้เลยครับ

สำหรับคะแนนที่ต้องใช้ในการยืนสมัครของแต่ละคณะนั้น น้องๆ ต้องศึกษาระเบียบการให้ดีนะครับ เพราะแต่ละคณะจะกำหนดไว้เลยว่าสามารถใช้คะแนนจากสนามไหนได้บ้าง เช่น CU-TEP ไม่สามารถยื่นสมัครคณะภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ เป็นต้น

ดังนั้นการวางแผนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เลยครับ หากน้องวางแผนได้ดีสามารถเตรียมตัวได้พร้อมก่อน ก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนั่นเองครับ น้องๆ สามารถดูข้อมูลของคณะภาคอินเตอร์ได้จากแอป TCASter เลยนะครับ

ที่มา : 
http://www.ondemand.in.th/ondemandinter/admission-details/#tab-id-4