มาอีกหนึ่ง! กำหนดการคัดเลือกครบทั้ง 5 รอบ ม.บูรพา TCAS62

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกทั้ง 5 รอบของมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/