เมื่อถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจ เราจะพูดกับผู้ปกครองยังไงให้เข้าใจ?
.
มาดูรูปแบบ และแนวทางการพูดกับผู้ปกครองให้ท่านเข้าใจกันเถอะ
#DEK62 #TCAS62 #TCASter