รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน

(โครงการรับตรงทั่วประเทศ กสพท รับตรงทั่วไป) สมัครผ่านระบบ TCAS