fbpx

ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน ครั้งที่ 11

    มาแล้วๆ สำหรับน้องๆม. 4-6 สายวิทย์ หรือเทียบเท่า กับค่ายก้าวแรกสู่หมอฟันครั้งที่ 11 ใน theme : DENT ZONE ระวัง..สิ้นสุดเดดไลน์
    กิจกรรมมีมากมายตลอด2วัน(ไม่ค้างคืน) ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว (อโศก) อาทิ เรียนรู้anatomyอาจารย์ใหญ่ แต่งขี้ผึ้งเป็นรูปร่างฟัน อุดฟัน เลคเชอร์สุดโหด ที่ให้น้องๆลองได้มาเป็นนิสิตทันตแพทย์ตัวจริง!

วันที่ : 7-8 มิถุนายน 2562 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://bit.ly/2uYYCnc

ส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร มาตามที่อยู่ซึ่งระบุในใบสมัคร

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม

รับจำนวน 60 คน เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย 400บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์หลังประกาศผล

© TCASter 2018 | Term of service