fbpx

ชิมลางสถาปัตย์ ครั้งที่ 22 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 22 เพื่อเปิดโอกาสได้สัมผัสแนวทางการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วันจัดค่าย

วันที่ 23 -27 เมษายน 2562

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2562 

*ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,000 บาท รวมค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ายไป-กลับ)

ดาวโหลดใบสมัคร 
http://www.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/6934.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-942813 (พี่อู๋) โทรสาร 053-221448 

facebook : ชิมลางสถาปัตย์

เว็บไซต์ www.arc.cmu.ac.th

© TCASter 2018 | Term of service