Portfolio ตกแต่งสียังไงให้เข้าตากรรมการ

Portfolio ตกแต่งสียังไงให้เข้าตากรรมการ‼️ ไปดูกันเลย

ใช้สีอะไรตกแต่งดี??สามารถใช้สีอะไรก็ได้ ไม่มีข้อห้าม แต่ถ้านึกไม่ออกลองดูตามแนวทางนี้เลย

 1. สีที่ตัวเองชอบ
 2. สีของมหาวิทยาลัย
 3. สีคณะ

ค้นหารหัสสีจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง สังเกตที่ค่าสีจะมี 3 รูปแบบ 

 • CMYK – ใช้ในงานที่เราต้องการพิมพ์ออกมา
 • RGB – ใช้แสดงบนรูปภาพ และบนหน้าจอแสดงสี
 • Code สี

การใส่สีในโปรแกรมต่างๆ

   1. Microsoft Word

 • คลิกที่ “รูปแบบรูปร่าง”
 • เลือกแถบเลื่อน RGB หรือ CMYK
 • ใส่ค่าสีลงไปตามต้องการ

    2. Microsoft PowerPoint

 • คลิกที่ “รูปแบบรูปร่าง”
 • เลือกแถบเลื่อน RGB หรือ CMYK
 • ใส่ค่าสีลงไปตามต้องการ

   3. Adobe Photoshop

 • คลิกที่ถาดสี
 • ใส่สีลงไปตามต้องการ

   4.  Adobe Illustrator

 • คลิกที่ถาดสี
 • ใส่สีลงไปตามต้องการ
© TCASter 2018 | Term of service