องค์ประกอบและค่าร้อยละ สำหรับน้องๆที่จะสมัคร TCAS รอบที่ 4 Admission

น้องๆที่สนใจสมัครในรอบที่ 4 แอดมิดชัน ควรศึกษาเกณฑ์การรับสมัครในแต่ละกลุ่ม

ตรวจสอบองค์ประกอบในการพิจารณา และค่าน้ำหนักในการคิดคะแนนของคณะที่ต้องการจะสมัคร เพื่อจะได้ยื่นคะแนน และไม่พลาดคณะที่น้องอยากเข้า