fbpx

The Archer : Pre-bee camp 12

    The Archer : Pre-bee camp 12 พบกับค่ายแนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีนี้มีในธีมของ The hunger game‼️ น้องๆจะได้พบกับประสบการณ์และแนวทางในการเรียนภายในคณะของเรา ทั้ง 7 ภาควิชา ได้แก่

-ภาควิชาสถาปัตกรรม
-ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
-ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
-ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม
-ภาควิชาออกแบบสนเทศสามมิติ
-ภาควิชานิเทศศิลป์ [นิเทศศิลป์/ภาพยนตร์และดิจิทอลมีเดีย/การถ่ายภาพ]
-ภาควิชาวิจิตรศิลป์ [จิตรกรรมและมีเดียอาร์ต/ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น/ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม]เตรียมตัวสู้และเอาชีวิตรอดไปด้วยกัน
วันจัดค่าย
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดค่าย
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ KMITL
วันรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-21 พฤษภาคม 2562
ใบสมัคร
ลิงค์รายละเอียดการสมัครและใบสมัคร 
รายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง
Facebook page : Pre-bee camp
หรือติดต่อ
097-1519353 (พี่ซี)
095-7077892 (พี่วิวสัน)
093-3915454 (พี่จักร)
ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook page Pre-bee camp
© TCASter 2018 | Term of service