fbpx

ภาควิชาเคมีมีโปรแกรมการเรียนที่ครอบคลุมและหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นนักวิจัยในระดับสูง การทำงานในภาคอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งการบูรณาการความรู้ทางด้านเคมีร่วมกับศาสตร์อื่นๆ โดยประกอบด้วย 3 โปรแกรมดังนี้ โปรแกรมเกียรตินิยม โปรแกรมเอกเดี่ยว และโปรแกรมเอก-โท

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© TCASter 2018 | Term of service