fbpx

ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จำลองการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ เรียนรู้ และรับประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาทันตแพทย์ ว่าจะต้องเรียนอะไร ยังไง และต้องทำอะไรบ้าง

หมอฟันเขาเรียนอะไรกัน ก่อนที่น้องจะเข้าคณะนี้ หรือเลือกตั้งใจสอบเข้าเรียนคณะทันตแพทย์จริงๆ น้องได้ลองไปเข้าค่ายทันตแพทย์กันบ้างหรือยังครับ หากยังไม่เคยลองเข้า พี่คิดว่าควรจะต้องลองไปกันดูสักครั้ง เพื่อยืนยันความชัวร์ ว่าคณะทันตแพทย์นี้คือคณะที่ใช่ของเราจริงๆ การได้ไปค่าย อาจทำให้น้องได้เห็นมุมมองที่น้องไม่เคยคิด เรียกว่าถ้ามองเหรียญก็ต้องมองให้ครบทั้งสองด้าน อีกทั้งค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ในครั้งนี้ ยังเป็นค่ายแบบค้างคืน น้องจะต้องได้เพื่อนกลับบ้านมาอีกเป็นกระบุงแน่ครับ

สำหรับค่ายนี้น้องๆ จะต้องส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือนำจดหมายสมัครไปใส่ไว้ในกล่องที่คณะทันตแพทย์ก็ได้เช่นเดียวกัน ส่งเอกสารให้ครบ ดูรายละเอียดให้ดี จะได้ไม่พลาดในการคัดเลือกเข้าค่ายนะครับ

ช่วงเวลารับสมัคร

16 มิ.ย. 62 – 23 ก.ค. 62

จำนวนที่รับ

90 คน

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4-6 (ในระเบียบการไม่ได้ระบุสายการเรียนไว้)

2. ไม่เคยถูกคัดเลือกให้เข้าค่ายทันตแพทย์ม.อ.มาก่อน

3. มีความสนใจในวิชาชีพทันตแพทย์

4. ผู้ปกครองใหค้วามยินยอมในการเข้าค่ายพกแรม

ช่องทางรับสมัคร

ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่าง ปิดรับสมัครวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
โดยจะยึดวันที่ตามวันประทับตราไปรษณีย์

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

นทพ.ฑิฆัมพร เชยอักษร
สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 17 ปณฝ.คอหงส์ 90112
(วงเล็บมุมซองว่า “โครงการค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ To Be Dent Camp ครั้งที่ 20”)

ค่าใช้จ่าย

1000 บาท (รวมค่าที่พัก อาหาร ค่ากิจกรรม ค่าวัสดุทันตกรรม ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าเสื้อค่ายแล้ว) *จ่ายหลังประกาศรายชื่อ

วันที่จัดค่าย

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

จัดกิจกรรมโดย

สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็ม และใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม

Facebook: @ToBeDentCamp

.

ขอบคุณข่าวค่ายดีๆ จาก Sangfans.com

© TCASter 2018 | Term of service