fbpx

ค่ายโควตาอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร อิเล็กคอม! DEK63-64

ข่าวดีสำหรับน้องๆ dek63 และ dek64 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ กำลังเปิดรับสมัครน้องๆ ม.5 – ม.6 ปีการศึกษา2562 เข้าร่วม “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร” รอบ SU-TCAS 2563-2564/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อคณะทางสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพราะนอกจากจะได้เปิดบ้านดูการเรียนการสอน ดูหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆที่ทางคณะจัดให้แล้ว น้องยังได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในรายชื่อของนักศึกษารอบโควตาของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย มีอะไรให้ลังเลอีก รีบศึกษาระเบียบการ เตรียมเอกสารทำการสมัคร คว้าโอกาสนี้กันไว้เลยครับ

หมดเขตรับสมัคร

21 กรกฎาคม 2562

คุณสมบัติ
  1. กำลังศึกษา ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต
  2. ผู้สมัคร ม.5 ต้องมีเกรด ม.4 2 เทอม เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.50
  3. ผู้สมัคร ม.6 ต้องมีเกรด ม.4-5 4 เทอม เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.50
ช่องทางรับสมัคร
  1. ผ่านระบบออนไลน์ คลิก
  2. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์แบบ EMS ให้ถึงคณะภายในวันที่ 21 ก.ค. 62
ค่าใช้จ่ายการสมัคร/เข้าร่วมโครงการ

ฟรี! จ่ายเพียงค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหารกลางวัน

จำนวนที่รับ

ไม่ระบุจำนวน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

วันที่จัดค่าย

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 (รุ่น 1)
วันที่ 4 สิงหาคม 2562 (รุ่น 2)

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็ม

ติดต่อสอบถาม

หน้าเว็บประกาศ

Facebook: www.facebook.com/ElectricalEngineeringSilpakornUniversity

เว็บไซต์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า: ee.eng.su.ac.th

.

ขอบคุณข่าวค่ายดีๆ จาก Enttrong.com

© TCASter 2018 | Term of service