fbpx

ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ #20 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

โครงการค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 20 จัดขึ้นโดยนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 100 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้ส่วนหนึ่งของชีวิตแพทย์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ชื่อโครงการ : โครงการ ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 20
จัดโดย : นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จำนวนรับ : 100 คน

วันค่าย : วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ดำเนินการ (ไม่ค้างคืน)
ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัคร
หรือ สมัครออนไลน์ผ่าน https://forms.gle/CQtGN3nNvpDFfyPi7
ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 21 กันยายน 2562

Facebook: https://www.facebook.com/OpengownCamp

ขอบคุณที่มาข่าวจาก Sangfans

© TCASter 2018 | Term of service