เด่นด้านศิลป์ .. ห้ามพลาด! รวม ตย. โครงการที่มีคำว่า ”ศิลป์” TCAS รอบพอร์ต

 เด่นด้านศิลป์ .. ห้ามพลาด! รวม ตย. โครงการที่มีคำว่า ”ศิลป์” TCAS รอบพอร์ต

ดูไว้! รวม ตย. โครงการที่มีคำว่า ‘‘ศิลป์’’

TCAS63 ปีนี้มาแน่! เตรียมพร้อมก่อนยื่นจริงรอบพอร์ตปีนี้
(รวม 10 สถาบัน) พร้อมรายละเอียดแต่ละโครงการ
.
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ม.เทคโนโลยีสุรนารี : https://is.gd/c8C9H2
.
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
ม.นเรศวร : https://is.gd/bv8HGd (โครงการที่ 5,6)
.
โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ม.มหาสารคาม : https://is.gd/c0vaGj
.
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
ม.แม่ฟ้าหลวง : https://is.gd/u9RncP
.
โครงการศึกษิตศิลปะ : https://is.gd/JhjUcE
โครงการต้นศิลป์ : https://is.gd/Oqmpdx
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลป์
ม.ศิลปากร (หลายคณะ) : https://is.gd/q3r3zp
.
โครงการรับ นร. ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม
ม.บูรพา : https://is.gd/2SgQIO
.
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
ม.ทักษิณ : https://is.gd/fPcvt9
.
โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะ
ระดับชาติ นานาชาติ จุฬาฯ : https://is.gd/lS75t2
.
โครงการ MOU คณะศิลปศาสตร์และ รร. พานพิทยาคม
ม.พะเยา : https://is.gd/qlhXUn
.
*อ้างอิง TCAS62 โปรดติดตามข้อมูล TCAS63
เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในบางส่วน
.
สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter (อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันประกาศ ช่วง ก.ย. เป็นต้นไป)
.
#DEK63 #TCAS63 #ทปอ #portfolio #พอร์ต #ศิลป์

PANOT TCASter

Related post