fbpx

2B-KMUTT รุ่นที่ 17 ได้ทำโครงงานวิจัย โอกาสที่น้องสายวิทย์ต้องคว้า!

โครงการ 2B-KMUTT ครั้งที่ 17

โครงการ 2B-KMUTT ได้ดำเนินการมาแล้ว 16 รุ่น รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 และนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 – 2 และนักเรียนจากต่างประเทศ Grade 10 – 11 คัดเลือกนักเรียนโดยคณะกรรมการอ่านใบสมัครและสัมภาษณ์ มีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษาในการทำโครงงานวิจัยตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 – 180 คน ปัจจุบันโครงการ 2B-KMUTT มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบและนวัตกร และให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ การออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน โดยโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17 จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563
.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบและนวัตกร
  2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ การออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน
  3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและนักศึกษา มจธ.
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัดกิจกรรม  วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 (ช่วงปิดเทอม)

รับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2562

สมัครออนไลน์คลิก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : 2b-kmutt fanpage
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (Admissions and Recruitment Office)
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครฯ 10140
โทรศัพท์ : 02-470-8333 โทรสาร : 02-470-8367
หรืออีเมล์ : [email protected]

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

© TCASter 2018 | Term of service