fbpx

กิจกรรมแข่งขันในงาน อักษราวิชาการ 2562 “ARTS NETWORK”

โครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2562 “ARTS NETWORK”

วันที่และสถานที่จัดกิจกรรม

26 – 28 สิงหาคม 2562
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 1. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย *ยกเว้นกิจกรรมร้องเพลงภาษาเยอรมันรับ ม.3-ม.6
 2. มีการจำกัดจำนวนการรับสมัคร/โรงเรียน
 3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบสมัคร

หัวข้อการแข่งขัน

 • ตอบปัญหาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
 • เขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส (Dictée)
 • ตอบปัญหาจากวีดิทัศน์ภาษาฝรั่งเศส
 • กลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (ประเภทขับร้องเดี่ยว)
 • ประกวดร้องเพลงภาษาเยอรมัน
 • ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 3
 • ตอบปัญหาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์
 • การประกวดการนำเสนอโครงงานพัฒนาทางสังคมศาสตร์

ทุกการแข่งขันหมดเขตรับสมัครวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ยกเว้น การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษหมดเขตวันที่ 9 สิงหาคม 2562

สมัครกิจกรรม คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์    0 3425 6709

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 7300

ดูข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมที่

Website: www.arts.su.ac.th/aksara2019/

Facebook: facebook.com/aksaravichakarn.arts.su/

ขอบคุณข้อมูลจาก อักษราวิชาการ อักษรศาสตร์ ศิลปากร

© TCASter 2018 | Term of service