fbpx

ตอบปัญหาวันวิทยา​ศาสตร์ CU SCIENCE COMPETITION 2019

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตร ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 7.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารมหามกฏุ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหา

ดูข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมที่

Facebook: www.facebook.com/ChorKorSor/

ขอบคุณข้อมูลจาก ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© TCASter 2018 | Term of service