fbpx

“DOCTOR CAMP” รุ่นที่ 1 ค่ายเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักเรียนแพทย์

ค่าย Doctor Camp รุ่นที่ 1

ลักษณะกิจกรรมของน้องๆ กิจกรรมบรรยาย, workshop

สถานที่จัดกิจกรรม ที่ตึก True สยามสแควร์ ซอย 2 และศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล 4 วัน (อา. 22 กย. 62, อา. 29 กย. 62, ส. 5 ตค. 62, อา. 6 ตค. 62)

ลักษณะกิจกรรมของผู้ปกครอง : บรรยายสรุปชีวิตนักเรียนแพทย์ เส้นทางอาชีพ และตอบข้อซักถาม

สถานที่จัดกิจกรรม ที่ตึก True สยามสแควร์ ซอย 2 1 วัน (อา. 27 ตค. 62)

เป็นค่ายไปเช้าเย็นกลับ ไม่มีค้างคืน

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรภาษาไทยหรือนานาชาติ
  • ผู้ปกครองให้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่านต่อ 1 ครอบครัว
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทั้ง 5 วัน

การรับสมัคร

กรอกข้อมูลการสมัครที่ https://form.jotform.me/92021771333449

พร้อมแนบจดหมายแนะนำตัว (แนะนำตัว เหตุผลที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม และอื่นๆ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4 font Angsana new ขนาด 16 single space ตั้งค่าขอบกระดาษขนาด 1 นิ้วทั้ง 4 ด้าน file นามสกุล .pdf )

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่ง เมื่อส่งข้อมูลแล้วระบบจะมีข้อความตอบกลับทาง Email กรุณาส่งข้อมูลเพียง 1 ครั้ง หากข้อมูลซ้ำกันจะไม่ได้รับการพิจารณา

กำหนดการ รับสมัคร 1-31 สิงหาคม 2562

ประกาศผล 5 กันยายน 2562 ทาง Facebook : DoctorCamp

.
ติดต่อสอบถาม
Facebook : https://www.facebook.com/doctorcampth
โทรศัพท์ 094 926 3598
[email protected] : @doctorcamp

ขอบคุณข้อมูลจาก camphub

© TCASter 2018 | Term of service