fbpx

Meddream 18 ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม ธรรมศาสตร์

โครงการค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม (Meddream Camp) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้รู้จักกับอาชีพแพทย์มากขึ้น ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองสัมผัสกับการเป็นแพทย์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยรุ่นพี่และคณาจารย์ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจสาหรับการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในอนาคต ปีนี้ค่ายมี 2 รูปแบบได้แก่ ค่ายแพทย์แผนปัจจุบันและค่ายแพทย์แผนไทยประยุกต์

มีกิจกรรมอะไรบ้าง

PRE-CLINIC AND ATTM LAB กิจกรรมนี้จะทำให้น้อง ๆ รู้จักชั้นพรีคลินิกและแพทย์แผนไทยประยุกต์มากขึ้นผ่านฐานต่าง ๆ ที่พี่ตั้งใจจัดให้

CLINICAL SKILL LAB & HOSPITAL TUOR กิจกรรมที่จะช่วยให้น้องเห็นภาพความเป็นแพทย์มากขึ้น ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญ และ ได้เห็นการประยุกต์ความรู้ในการตรวจวินิจฉัยโรค รวมถึงได้ดูบรรยากาศการทำงานจริงกับพี่ ๆ ชั้นคลินิกและพี่หมอ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติด้วย

กิจกรรม 6 ฐานสานสัมพันธ์ การเรียนคณะแพทย์ไม่ใช่แค่ว่าจะมีมุมทางด้านการเรียนเสมอไป กิจกรรมนี้จะแสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งของการเรียนแพทย์ น้องๆ จะได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับพี่ๆ รับรองเลยว่ากิจกรรมนี้จะทำให้น้องยิ่งสนิทกับเพื่อนๆ พี่ๆ มากขึ้น

GROSS ANATOMY ถ้าหากน้องคนไหนที่ต้องการรู้ว่าการเรียนอนาโตมี่หรือ วิชามหกายวิภาคศาสตร์ของคณะแพทย์เป็นอย่างไร ที่นี่มีคำตอบให้น้องๆ แน่นอน น้องจะได้ศึกษาอวัยวะต่างๆทุกระบบในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น หัวใจ ตับ ไต สมอง อย่างใกล้ชิด

PATHOLOGY & HISTOLOGY สำหรับฐานพยาธิวิทยาและมิญชวิทยา น้องๆจะได้สืบสวนร่องรอยที่จะบ่งบอกว่า คนๆนี้ป่วยเป็นอะไร มีลักษณะเนื้อเยื่อเปลี่ยนแปลงไปจากคนปกติอย่างไร ผ่านการใช้กล้องจุลทรรศน์และการดูลักษณะชิ้นเนื้อค่ะ

จำนวนที่รับสมัคร

ค่ายแพทย์แผนปัจจุบัน 130 คน

ค่ายแพทย์แผนไทยประยุกต์ 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทุกแผนการเรียน
  2. มีความสนใจศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
  3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ขั้นตอนการสมัคร

  1. น้อง ๆ จะต้องมี gmail เพื่อ login เข้าสู่ระบบ google form จึงจะสามารถกรอกข้อมูลในใบสมัครได้ น้อง ๆ ส่งใบสมัครได้เพียงครั้งเดียวและเลือกสมัครได้แค่ค่ายเดียวเท่านั้น (กดเลือกค่ายที่ต้องการเข้าร่วมในใบสมัคร) ขอให้น้อง ๆ กรอกข้อมูลและเลือกด้วยความรอบคอบ เมื่อส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้
  2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว, ข้อสอบปรนัย และข้อสอบอัตนัย แนะนำให้ตรวจทานความถูกต้องก่อนส่ง

**หากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่เป็นความจริง พี่ ๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัคร

  1. ชำระเงินค่าสมัคร 80 บาทผ่านทาง

                        เลขที่บัญชี : 2152901670 ธนาคารทหารไทย

                        ชื่อบัญชี : นางสาวชัญญานุช สุขโชติ

  1. ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ “Confirmation ยืนยันการชำระเงิน” ใช้อีเมล์เดียวกันกับอันที่กรอกใบสมัครเพื่อ login รบกวนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อความสะดวกในการเช็ค
  2. น้อง ๆ สามารถติดตามรายชื่อคนที่ชำระเงินแล้วในเพจ Meddream : ค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ig : MeddreammedTU

พี่ ๆ จะอัพโหลดรายชื่อภายใน 2 – 4 วันหลังน้อง ๆ ส่งแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินค่าสมัคร ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถสอบถามพี่ ๆ ได้ทางโซเชียลมีเดียของค่าย meddreammedtu

*หากน้อง ๆ ไม่ได้ชำระค่าสมัครหรือไม่ได้ส่งแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินค่าสมัคร พี่ ๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัคร รวมถึงการคืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ไม่รับพิจารณาหลักฐานการโอนเงินที่ส่งมาทางช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นช่องแชทเฟสบุ๊ค ig twitter และ email

*กรุณาตรวจสอบยอดก่อนชำระ

ชำระวันที่ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562 ค่าสมัคร 80 บาท

กำหนดการ เปิดรับสมัครวันที่ 8 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562 (กรอกใบสมัครออนไลน์)

ประกาศผล 6 กันยายน 2562 (ติดตามในโซเชียลมีเดียของค่าย)

วันเข้าค่าย 12 -14 ตุลาคม 2562

ลิงค์สมัครค่าย

เว็บไซต์ค่าย https://www.meddream.medtu.org/

Facebook: https://www.facebook.com/MeddreamMEDTU/

ขอบคุณที่มาข่าวจาก Trueplookpanya

© TCASter 2018 | Term of service