fbpx

เปิดบ้านม.นวมินทราธิราช ทั้งคณะแพทยฯ พยาบาลฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

NMU Open house 2019: The Sorting Hat

กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จัดขึ้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ภายในงานจะได้พบกับพี่ๆ จากคณะและสาขาวิชาที่จะมาแนะนำในเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้า การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาต่างๆ

” มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช “ 🏢

เดิมชื่อ ‘ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ‘ ตั้งอยู่บน ถนนสามเสน เเขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า ” มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลวชิระ หรือ วชิรพยาบาล ซึ่งได้รับการสถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2455

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประกอบด้วย
•คณะเเพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
•คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
•คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสุขภาพ
•วิทยาลัยพัฒนามหานคร
•วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

ตัวอย่างคณะสาขาที่เปิดบ้าน

🛏 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 💉 น้อง ๆ จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงาม ทั้งหอพักและตึกเรียนมีความหรูหรา ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย การเรียนพยาบาลนอกจากจะต้องเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยกระบวนการประเมิน การสังเกต การสอบถาม การจดบันทึกอาการ กางวางแผนการพยาบาล และคอยให้ความช่วยเหลือแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ แล้ว ยังจำเป็นต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีความเมตตากรุณา มีความอดกลั้น มีใจรักบริการ และสามารถทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี

เทคโนโนยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 🔬

น้องๆสงสัยกันไหมว่า เทคโนโนยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด คืออะไร แล้วพวกพี่ๆเขาเรียนอะไรกันบ้าง🤔

🏥 เทคโนโนยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 👨‍⚕️ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย หลักสูตรนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของศัลยแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต เรียนเกี่ยวกับหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ มีฝึกปฏิบัติการทั้งในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลอื่นๆ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 💊

น้องๆสงสัยกันไหมว่า อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล คืออะไร แล้วพวกพี่ๆเขาเรียนอะไรกันบ้าง 🤔

💊สำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 🏥มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ซึ่งผลิตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพที่สามารถทำงานได้ทั้งในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ หลักสูตรนี้มุ่งให้การศึกษา การวิจัย โดยการนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านความปลอดภัย วางแผนควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน และป้องกันอุบัติเหตุต่างๆเพื่อลดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานและการสูญเสียผลผลิต

👩🏻‍🚒 ” การจัดการสาธารณภัย ” 👨🏻‍🚒 สาขาน้องใหม่ล่าสุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

นักจัดการสาธารณภัย คือนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถ วางเเผนแก้ปัญหาด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะ มีความสามารถพื้นฐานด้านการดับเพลิงทุกชนิด 🔥 เมื่อน้องๆจบการศึกษาจากหลักสูตรนี้เเล้ว น้องๆสามารถไปประกอบอาชีพ นักวิชาการด้านสาธารณภัย นักป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย นักกู้ภัย นักดับเพลิงอาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาจารย์ หรือ นักวิจัย

สาขารังสีเทคนิค 👩‍🔬จะเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับเครื่องมือทางรังสี ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

🚨PARAMEDIC หรือ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์🚨 คือบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง ที่ปฏิบัติงาน รักษาผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างนำส่งโรงพยาบาล เป็นอาชีพที่มีความสำคัญในระบบการเเพทย์ฉุกเฉิน เหมาะสำหรับคนที่ชอบความท้าทาย มีความคล่องเเคล่ว รอบคอบ แม่นยำ และกล้าตัดสินใจ เพราะ เสี้ยววินาทีก็มีค่า สำหรับการกลับมาของชีวิตคนคนหนึ่ง

เเพทย์คืออาชีพที่มีหน้ารักษาคนไข้ วินิจฉัยโรค และหาวิธิการที่จะรักษาคนไข้ให้หายจากโรคภัยต่างๆ ไม่ว่าจะให้จ่ายยารักษา เย็บแผล ผ่าตัด ทำคลอด ให้ความรู้ วิธีป้องกันตัวจากโรค และอีกมากมาย คนที่จะเป็นเเพทย์ได้ จะต้องมีใจรักในการจะช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ มีความอดทน มีคุณธรรมเเละจริยธรรม

สำหรับน้องๆคนไหนที่มีความฝันอยากเป็นหมอ 👩‍⚕️👨‍⚕️ น้องๆรู้หรือไม่❓ว่าพี่ๆคณะเเพทย์เขาเรียนอะไรกันบ้าง แล้วในเเต่ละวิชาจะมีความยากง่ายขนาดไหน รวมถึงเคล็ดลับการอ่านหนังสือให้สอบติดหมอของพี่ๆแต่ละคนจะเป็นยังไง❓❓❓❓❓

.

ลงทะเบียนออนไลน์

(พิเศษสำหรับน้องๆที่ลงทะเบียนออนไลน์ พี่ ๆ มีกิจกรรมสุ่มเเจกของรางวัลมาให้ แต่จะเป็นอะไรต้องรอติดตามกันครับ)

ติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/NMUOpenHouse/

ขอบคุณข้อมูลจาก NMU OpenHouse

© TCASter 2018 | Term of service