.

สวัสดีครับ .. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการ WALK IN สู่รั้วแคแสด 2020 แล้วนะครับ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือสมัครที่เว็บไซต์ WWW.PKRU.AC.TH

.

ภาพรวมคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  • ม.6 / เทียบเท่า
  • กำหนดขั้นต่ำของ GPAX หรือ GPA ในการสมัคร
  • สอบสัมภาษณ๋

.

คณะที่เปิดรับสมัคร

  • ครุศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ

.

ประกาศรับสมัคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

.

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : คลิก

ดาวน์โหลดการกำหนดการคัดเลือก / สาขาที่เปิดรับ : คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษา : คลิก

.

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >>

http://bit.ly/TCASterApp (อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันประกาศ ช่วง ต.ค. เป็นต้นไป)

.

#TCAS63 #DEK63 #รับตรง #มรภ #ภูเก็ต #รั้วแคแสด