fbpx

รับตรง63!! ICT นานาชาติมหิดล รอบ Portfolio เริ่มรับ 16 กันยานี้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2563 รอบ ICT รับตรงPortfolio รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562 รับสมัครวันสุดท้าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • แผนการศึกษา วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ
  • เกรดเฉลี่ยรวม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. Portfolio
  2. VDO แนะนำตนเองภาษาอังกษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  3. เรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต

วันที่เปิดรับสมัคร/หมดเขตรับสมัคร

16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

เสาร์ 16 พฤษจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

พุธ 20 พฤษจิกายน 2562

กำหนดการส่งรายชื่อ Clearing House

จันทร์ 2 ธันวาคม 2562

เปิดภาคเรียน

ประมาณเดือน สิงหาคม 2563

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย สมัครคลิกเลย

ติดต่อสอบถาม/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/
Website : ict.mahidol.ac.th

**TCASter เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารให้น้องๆ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมค่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ

บทความที่ต้องอ่านต่อ

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Faculty of ICT, Mahidol University

© TCASter 2018 | Term of service