fbpx

รับตรง63 !! PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีทุนการศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM เปิดรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม (PIM) อุดมศึกษาแห่งเดียวในไทยที่เน้นหลักสูตรการเรียนรูปแบบ Work-based Education (WBE) อย่างเต็มรูปแบบ การเรียนการสอนที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คือการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ด้วยจุดเด่นของสถานที่ฝึกงานนั้นเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ที่เต็มไปด้วยมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ซึ่งจะทำให้นักศึกษา PIM ได้มีโอกาสเรียนรู้ โอกาสในการฝึกงานและดูงานอย่างกว้างขวางและหลากหลายกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรที่มีมากที่สุด
เปิดรับสมัครสอบตรงแล้ว วันนี้! ทั่วประเทศ

“สมัครฟรี ทุกคณะ/สาขา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ” สมัครเรียนและสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกันสามารถเลือกสนามสอบใกล้บ้านได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ ปวช. ปวส.

คณะที่เปิดสอบชิงทุนการศึกษา

1. คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration : BA)
2. คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts : LA)
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology : ET)
4. คณะนิเทศศาสตร์ ( Communication Arts : CA )
5. คณะวิทยาการจัดการ (Management Sciences : MS )
6. คณะศึกษาศาสตร์ (Education : EDU )
7. คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร (Innovative Agricultural Management : IAM )
8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry : AGI)
9. คณะการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management : FBM)
10. คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง (Logistics and Transportation Management : LTM )
11. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (International program : Modern Trade Business Management : iMTM)

รายละเอียดทุนการศึกษา

ทุนเจียระไนเพชร
GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 3.00
เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.50
ทุนที่ได้รับ : ชำระครั้งแรก 2,000 บาท /ตลอดหลักสูตรเทอมละ 3,500 บาท/เทอม

ทุนไดมอนด์ (เฉพาะหน่วยการเรียนทางไกล 12 จังหวัด)
GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน: ไม่น้อยกว่า 2.00
ทุนที่ได้รับ : ชำระครั้งแรก 2,000 บาท /ตลอดหลักสูตรเทอมละ 3,500 บาท/เทอม

ทุน PIM
GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.00
ทุนที่ได้รับ : ส่วนลดค่าเทอม 50% ตลอดหลักสูตร

ทุน PIM Freshy
GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.00
ทุนที่ได้รับ: ปีที่ 1-2 เทอมที่ 1 ส่วนลดค่าเทอม 10,000 บาท/เทอม เทอมต่อไปชำระเต็มจำนวน

ทุนมูลนิธิ, ทุน MTM Smile, ทุน ศอ.บต.
GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน: ไม่น้อยกว่า 2.00
ทุนที่ได้รับ: ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 2,000 บาท

ทุนบุตรหลานข้าราชการ / ตำรวจ / ทหาร / ครู
GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.00
ทุนที่ได้รับ : เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.pim.ac.th/pim/faculty/bachelor/exam-field

ติดต่อสอบถาม

Facebook https://www.facebook.com/Dekpim/

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Tel : 02-855-0000
Tel : 02-855-0391
E-mail : [email protected]

ขอบคุณข้อมูลจาก admissionpremium.com

บทความที่ต้องอ่านต่อ

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

© TCASter 2018 | Term of service