fbpx

BMAT (Biomedical admissions test)

BMAT เป็นวิชาสอบเฉพาะทางสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าเรียนต่อทางสายการแพทย์ หรือ สัตวแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นคะแนนคัดเลือกน้องๆ เข้าศึกษาใน TCAS รอบ1 Portfolio

กำหนดการสอบ BMAT 2563

BMAT กำลังเปิดรับสมัครถึง 4 ตุลาคม 2562 นี้

น้องๆ ม.5 หรือ ม.6 ที่ตั้งใจจะเข้าคณะแพทยศาสตร์ อย่าลืมไปสมัครสอบกันไว้นะครับ เพราะเกณฑ์การรับรอบพอร์ตหลายที่อาจจำเป็นต้องใช้ ซึ่งตอนนี้ก็ทยอยกันประกาศมาเรื่อยๆ แล้ว น้องม.5 ตั้งใจสมัครสอบเก็บคะแนนไว้ได้ก็จะเป็นโอกาสที่ดี เพราะถึงเวลาน้องม.6 จะต้องเตรียมสอบหลายวิชามาก จะเตรียมไม่ทันเอาครับ

**สมัครสอบได้เพียง 1 ครั้ง / ปี

วิธีการสมัครสอบ BMAT 2019

  1. กรอกใบสมัครที่นี่ http://bit.ly/bcbmat2019
  2. อัปโหลดเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในกรณีที่อายุยังไม่ถึง 18
  3. จ่ายเงินค่าสมัครสอบ

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน

  • ตอนที่ 1 ความถนัด และทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  • ตอนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  • ตอนที่ 3 สอบเขียนบรรยาย 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)

ดูรายละเอียดการรับสมัครคลิก

และรอบพอร์ตคณะแพทยฯบางแห่ง อาจมีการใช้ข้อสอบ Advanced placement ยื่นได้เหมือนกับ BMAT เลยครับ เช่น พอร์ตแพทย์มช.ปี 63 น้องๆ ลองไปสมัครสอบเก็บคะแนนกันไว้ได้เลย

ข้อสอบความถนัดแพทย์
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
© TCASter 2018 | Term of service