fbpx

ม.ปลายมาลองทำเพจไหม แข่งขันได้ เก็บลงพอร์ตได้ด้วย

โครงการ Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4 ชิงทุนและทัศนศึกษาทวีปยุโรป รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

ในปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทำให้โซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามามีอิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจำกัด มีทั้งผลทางด้านบวก และด้านลบ เราจึงอยากส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างถูกต้องในรูปแบบของตนเอง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก

โดยมียุทธศาสตร์ 3 ดี

  1. สื่อดี ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยสำหรับเยาวชน
  2. พื้นที่ดี มีพื้นที่เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ เป็นเวทีสร้างสรรค์แสดงออกและใช้แลกเปลี่ยนความคิด
  3. ภูมิดี เป็นภูมิปัญญาของเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปิดรับ ใช้สื่ออย่างแยกแยะ และมีวิจารณญาณ

สมัครและส่งผลงานภายใน วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป / นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
  2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
  3. สถาบันการศึกษาส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

เกณฑ์การพิจารณาเพื่อเข้าสู่รอบ  Social Innovation Camp

  • วัตถุประสงค์ของเพจและกลุ่มเป้าหมาย (พิจารณาเป็นหลัก)
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • ความน่าสนใจของเพจ
  • ยอด Like เพจอย่างน้อย 1,000 like

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรศัพท์ 062-885-7773 , 083-540-6442
Facebook : https://www.facebook.com/wakeupmediaproject/
Email : [email protected]

บทความที่ต้องอ่านต่อ

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

TCASfolio เรียนทำพอร์ตฟอลิโอออนไลน์ เตรียมพร้อมยื่น TCAS รอบ1 Portfolio

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

อยากเพิ่มโอกาสติดรอบ Portfolio อ่านบทความนี้

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก โครงการ Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

© TCASter 2018 | Term of service