fbpx

เก็บผลงานลงพอร์ตสายออกแบบ พอร์ตกายภาพบำบัดมหิดล

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

น้องๆ สายวิทย์ ที่ตั้งใจจะเข้าคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ลองลงร่วมส่งผลงานดูนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความสามารถทางด้านออกแบบโดยตรง แต่ผลงานนี้สามารถนำไปใส่ โดยอ้างถึงความตั้งใจที่เราจะเข้าคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้ครับ

เพราะในการทำผลงาน น้องจะได้ศึกษาถึงรายละเอียดของคณะและมหาวิทยาลัย แล้วจึงสร้างสรรค์เป็นไอเดียผลงานของเราออกมา ถึงไม่สวย แต่หากแสดงถึงการตั้งใจและมีส่วนร่วม ก็สามารถนำไปใส่พอร์ตฟอลิโอได้เช่นกัน

สำหรับน้องสายศิลป์ หรือน้องที่ตั้งใจจะเข้าคณะทางสายออกแบบ นิเทศน์ศิลป์ ลองส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทำให้เต็มที่สุดฝีมือ แล้วเก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

ความเป็นมา

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันแรกของประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัด และเป็นสถาบันที่สองที่ผลิตบัณฑิตกิจกรรมบำบัด เพื่อรับใช้สังคมไทยผ่านปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม”

โดยจะครบรอบ 55 ปี ของการก่อตั้งคณะกายภาพบำบัด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะกายภาพบำบัดขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และประกาศนียบัตร

ส่งผลงานวันสุดท้าย

15 ตุลาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียน นักศึกษา นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจนและมีเอกลักษณ์
 2. ผู้ประกวดส่งได้คนละ 1 ผลงาน โดยตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีจำนวน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย ภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้น
  • รูปแบบภาษาไทย “55 ปี คณะกายภาพบำบัด” (ใช้ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)
  • รูปแบบภาษาอังกฤษ “55th Anniversary Faculty of Physical Therapy” (สามารถแยกคำได้ตามความเหมาะสม)
 3. ผลงานเป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวขนาด A4 (1 ชิ้นงานต่อ 1 กระดาษขนาด A4)
 4. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 5. ผลงานต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลง แบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคย ส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 7. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน
 8. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกายภาพบำบัด และสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงต่อไป

ใช้สีที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะกายภาพบำบัด และมหาวิทยาลัยมหิดล

 • Code สีของคณะกายภาพบำบัด Code: #FF96C8, CMYK: C1-M53-Y0-K0
 • Code สีของมหาวิทยาลัยมหิดล Code: #0035AD, CMYK: C100-M84-Y12-K4

หลักเกณฑ์ในการตัดสินตราสัญลักษณ์ (Logo)

 1. ผลงานมีคุณสมบัติครบตามข้อ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวด
 2. ความสวยงามครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักการออกแบบ
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วันที่ประกาศผล

31 ตุลาคม 2562

ส่งผลงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!

ติดต่อสอบถาม/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Website : http://www.pt.mahidol.ac.th/logocontest/

บทความที่ต้องอ่านต่อ

รีวิวจากพี่ๆ ที่สอบติดรอบ Portfolio

4 STEP ! พลิกโฉมคนไม่มีผลงาน ให้มีผลงานทันยื่นรอบ1 Portfolio

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Faculty of Physical Therapy, Mahidol University

© TCASter 2018 | Term of service