fbpx

ค่ายโควตา63 เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น

โครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนรับผู้สมัคร

  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 90 คน
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด 80 คน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 สายวิทย์-คณิต
  • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
  • ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
  • เกรดเฉลี่ย ม.4-ม.5 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.50
  • เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)

คำถามคัดเลือกผู้สมัคร

สาขาเทคนิคการแพทย์
1. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่คุณรู้จัก
2. นักเทคนิคการแพทย์ช่วยสังคมอย่างไร
3. ถ้าต้องการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ คุณจะมีวิธีทำอย่างไร

สาขากายภาพบำบัด
1. วิชาชีพกายภาพบำบัดที่คุณรู้จัก
2. นักกายภาพบำบัดช่วยสังคมอย่างไร

ค่าธรรมเนียม 400 บาท

วันที่จัดค่าย 12-13 ตุลาคม 2562

รับสมัครวันสุดท้าย 20 กันยายน 2562

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ สาขาเทคนิคการแพทย์
กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ สาขากายภาพบำบัด

ติดต่อสอบถาม/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ https://ams.kku.ac.th/thai.php
Facebook https://www.facebook.com/AMSatKKU/

บทความที่ต้องอ่านต่อ

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

TCASfolio เรียนทำพอร์ตฟอลิโอออนไลน์ เตรียมพร้อมยื่น TCAS รอบ1 Portfolio

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© TCASter 2018 | Term of service