fbpx

แข่งขันแผนสื่อการตลาดกับ Grab เก็บพอร์ตบริหาร การตลาด

“ชีวิตดีๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่อง และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์”

Grab Thailand ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาดกับ Grab หัวข้อ “ชีวิตดีๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่อง และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์” ชิงทุนการศึกษา พร้อมส่วนลดจากบริการ Grab และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์การแข่งขัน

เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง

โจทย์การแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิเคราะห์ วางแผนการสื่อสารทางการตลาดภายใต้หัวข้อ “ชีวิตดีๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่อง
และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์”

รางวัลสำหรับการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท ส่วนลดจากบริการ Grab 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองเลิศอันดับหนึ่ง ส่วนลดจากบริการ Grab 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ส่วนลดจากบริการ Grab 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัต

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1. เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา – นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า) ที่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ทาง Grab กำหนดไว้สำหรับแต่ละพื้นที่ โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 – 6 คน

2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถรวมกลุ่มระหว่างภาควิชา ระหว่างคณะได้ แต่ต้องเป็นภายในสถาบันศึกษาเดียวกันเท่านั้น

3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมได้เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้น

ช่วงเวลารับสมัคร 10 กันยายน – 10 ตุลาคม 62

สมัครแข่งขันที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

**TCASter เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารให้น้องๆ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมค่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ

บทความที่ต้องอ่านต่อ

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก contestwar.com

© TCASter 2018 | Term of service