fbpx

วิธีเตรียม Portfolio ตามสายการเรียน เคล็ดไม่ลับที่อยากให้รู้

อยากจะเตรียมพอร์ตฟอลิโอให้ถูกใจคณะกรรมการ เตรียมพอร์ตให้สอบติด ต้องเตรียมผลงานให้ถูกตามสายคณะ เพราะพอร์ตเดียวจะยื่นทุกคณะไม่ได้นะครับ คณะไหนต้องใช้ผลงานอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

พอร์ตบริหาร พอร์ตบัญชี พอร์ตเศรษฐศาสตร์

ผลงานที่น้องสามารถนำมาใส่พอร์ตได้มีดังนี้

 • ภาวะผู้นำ เช่น ผลงานการไปเข้าค่ายผู้นำ, เคยเป็นฝ่ายดูแลจัดการกิจกรรมตอนกีฬาสี, เคยได้รับหน้าที่เป็นเหรัญญิก ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการสิ่งต่างๆ สามารถนำมาใส่ได้หมดเลยครับ
 • การแข่งขันทางวิชาการ เช่น การเข้าร่วมแข่งขันในโรงเรียนโดยเน้นไปในทางที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษจะดีมาก
 • การแข่งขันอื่นๆ เช่น ประกวดแข่งแผนธุรกิจ แข่งขันบอร์ดเกมส์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประกวดไอเดียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายคณะนี้
 • กิจกรรมทางวิชาการ เช่น น้องอาจเคยเป็นพิธีกรที่ต้องพูดภาษาอังกฤษ เคยทำโครงงาน เคยไปร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน สามารถนำมาใส่ได้เลยครับ
 • กิจกรรมอื่นๆ เดี๋ยวนี้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่น้องสามารถเรียนได้ฟรี และได้ใบประกาศนียบัตรด้วย ลองไปเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางสายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือบัญชีดู ลองดูที่เรียนที่มีใบประกาศให้ด้วยก็จะดีมากครับ

.

พอร์ตภาษา พอร์ตอักษร พอร์ตมนุษย์ พอร์ตสายสังคมศาสตร์

ผลงานที่น้องสามารถนำมาใส่พอร์ตได้มีดังนี้

 • ภาวะผู้นำ เช่น ผลงานการไปเข้าค่ายผู้นำ, เคยเป็นฝ่ายดูแลจัดการกิจกรรมตอนกีฬาสี, เคยเป็นคนดูแลสแตนด์เชียร์ เคยได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนโรงเรียน หรือเป็นประธานชมรม เป็นคณะกรรมการโรงเรียน มีอะไรก็ใส่ได้หมด
 • การแข่งขันทางวิชาการ เช่น การแข่งขันทางด้านภาษา หรือผลสอบทางวิชาการ ผลสอบภาษาที่ 3 นำมาใส่พอร์ตในส่วนนี้โลด !
 • การแข่งขันอื่นๆ เช่น น้องอาจเคยแข่งประกวดสุนทรพจน์ แข่งโต้วาที แข่งขันที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ทั้งในและนอกโรงเรียน หากมีก็นำมาใส่ได้เลย
 • กิจกรรมทางวิชาการ เช่น น้องอาจเคยเคยทำโครงงาน เคยไปร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน กิจกรรมอบรม ไปค่ายภาษา สามารถนำมาใส่ได้เลยครับ
 • กิจกรรมอื่นๆ เช่น เคยไปเป็นไกด์จำเป็นตามแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติ แนะนำเส้นทางสถานที่ เคยไปทำกิจกรรมอาสา กิจกรรมสอนหนังสือ นำมาใส่ได้นะ

.

พอร์ตวิศวะ พอร์ตสายสร้าง พอร์ตไอที พอร์ตคอม

ผลงานที่น้องสามารถนำมาใส่พอร์ตได้มีดังนี้

 • ภาวะผู้นำ เช่น ผลงานการไปเข้าค่ายผู้นำ, เคยเป็นฝ่ายดูแลจัดการกิจกรรมตอนกีฬาสี ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการสิ่งต่างๆ สามารถนำมาใส่ได้หมดเลยครับ
 • การแข่งขันทางวิชาการ เช่น การเข้าร่วมแข่งขันในโรงเรียนโดยเน้นไปในทางที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ จะดีมาก
 • การแข่งขันอื่นๆ เช่น เคยแข่งขันด้านประดิษฐ์สิ่งของ สร้างนวัตกรรม หรือเคยแข่งขันด้านโปรแกรมมิ่ง สำหรับน้องที่จะเข้าทางสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมทางวิชาการ เช่น เคยทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เคยเป็นตัวแทนโรงเรียนไปทำกิจกรรม หรือเคยเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคอม นำมาใส่ได้เลย
 • กิจกรรมอื่นๆ เช่น ไปค่ายแนะแนวคณะ แนะแนวมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

.

พอร์ตหมอ พอร์ตสายแพทย์ พอร์ตสายวิทย์สุขภาพ พอร์ตทันตะ

ผลงานที่น้องสามารถนำมาใส่พอร์ตได้มีดังนี้

 • ภาวะผู้นำ เช่น ผลงานการไปเข้าค่ายผู้นำ, เคยเป็นฝ่ายดูแลจัดการกิจกรรมตอนกีฬาสี, เคยเป็นหัวหน้าดูแลกิจกรรม นำมาใส่เลยครับ หากไม่มีรูปตัวเอง ลองหารูปกิจกรรมมาแทนแล้วอธิบายหน้าที่ของเรา ประสบการณ์ของเราลงไปก็ได้
 • งานวิจัย ตรงนี้ให้เราใส่งานวิจัยที่เราเคยทำลงไป พร้อมกับใส่ผลการวิจัยที่ได้ลงไปด้วย หากเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะดีมากๆ
 • จิตอาสา เช่น เป็นอาสาในการดูแลช่วยเหลือคนไข้ตามโรงพยาบาล หรือไปเป็นอาสาด้านสุขภาพต่างๆ หรืออาจเคยทำหน้าที่เป็นฝ่ายพยาบาลของโรงเรียนก็นำมาใส่เลย
 • วิชาการ เช่น เคยเข้าค่ายทางวิชาการ เข้าค่ายสอวน. ไปอบรมทางวิชาการกับทางโรงเรียน เคยไปแข่งขันทางวิชาการ แข่งโครงงาน แข่งตอบปัญหา ได้หมดเลยครับ
 • งานศิลป์ (สำหรับทันตะ) สำหรับน้องที่จะเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ทำผลงานด้านศิลปะติดไปด้วยครับ เช่น ผลงานปั้นดินน้ำมัน ผลงานแกะสลัก ผลงานวาดภาพเหมือน

.

พอร์ตสถาปัตย์ พอร์ตสายออกแบบ พอร์ตศิลปกรรม

ผลงานที่น้องสามารถนำมาใส่พอร์ตได้มีดังนี้

 • ผลงานศิลปะ (ด้านทักษะ) เช่น ผลงานการวาดเส้น เทคนิคการใช้สีประเภทต่างๆ ผบงานวาดภาพเหมือน ผลงานภาพสเก็ตวาดรูปเร็วแบบจับเวลา ผลงานการปั้น ทำโมเดล
 • ผลงานศิลปะ (ด้านออกแบบ) เช่น การวางคอนเซปต์งาน งานนี้ที่เราทำออกมา เราใช้ความคิดอะไรลงไปในผลงาน หรือ แสดงผลงานที่สื่อถึงสไตล์ที่เป็นตัวเอง
 • กิจกรรมอื่นๆ เช่น น้องอาจเคยไปค่ายคณะทางศิลปกรรม คณะทางสถาปัตย์ หรือเคยไปอบรมการออกแบบ เคยส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน นำมาใส่โลด

.

© TCASter 2018 | Term of service