.

สวัสดีครับ .. วันนี้พี่ Buddy TCASter ขอเป็นไกด์พาเพื่อนๆไปแอบส่อง website ในหลายสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกของ TCAS63 สปอย์นิดนึงนะครับว่าตอนนี้บางสถาบันเริ่มปรับหน้าประกาศหรือหน้า website บ้างแล้ว เป็นสัญญาณบอกว่าสถาบันเหล่านี้ใกล้ที่จะประกาศข้อมูลการรับสมัคร เตรียมพร้อมรับเพื่อนๆ DEK63 กันแล้ว! ส่วนจะมี ม.ไหน website อะไรที่เริ่มเคลื่อนไหวแล้วบ้าง .. ติดตามได้ที่นี่เลยจ้า

.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คลิก

.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : คลิก

.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : คลิก

.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : คลิก

.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คลิก

.

website สมัคร GAT PAT : คลิก

.

สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ : คลิก

.

สมัครรอบ กสพท. : คลิก

.

เพื่อนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในสถาบันที่สนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : คลิก
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ : คลิก
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : คลิก
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คลิก
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลิก
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ : คลิก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : คลิก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : คลิก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : คลิก
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : คลิก
 • มหาวิทยาลัยนครพนม : คลิก
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ : คลิก
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร : คลิก
 • มหาวิทยาลัยบูรพา : คลิก
 • มหาวิทยาลัยพะเยา : คลิก
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คลิก
 • มหาวิทยาลัยมหิดล : คลิก
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : คลิก
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : คลิก
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : คลิก
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : คลิก
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร : คลิก
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คลิก
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : คลิก
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : คลิก
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ : คลิก
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : คลิก

.

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >>

http://bit.ly/TCASterApp (อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันประกาศ ช่วง ต.ค. เป็นต้นไป)

.

#DEK63 #TCAS63 #Website #ทปอ