fbpx

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)”

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป
 2. ไม่จำกัดเพศและอายุ
 3. ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นกลุ่ม)
 4. ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน ต่อคน หรือ ต่อทีม

การส่งผลงาน

 • ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการส่งประกวด (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
 • ส่งผลงานได้ 3 ช่องทางดังนี้
  • ทางอีเมล์ [email protected]
  • ส่งผลงานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ
  • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ในรูปแบบ DVD จำนวน 2 แผ่น ที่
   สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ชั้น 3 เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
   เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
   (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครประกวดคลิปวิดีโอฝุ่น” พร้อมระบุ “ชื่อผลงาน”)
   โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย
โทร. 0 2521 6550 – 2 ต่อ 313

หมดเขตรับสมัคร

 • 15 พฤศจิกายน 2562

จำนวนรับ

 • ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นกลุ่ม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป
 2. ไม่จำกัดเพศและอายุ

สถานที่จัดกิจกรรม

 • กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย

จัดโดย

 • กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย

ขอบคุณข้อมูลจาก contestwar

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service