fbpx

แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “การเมืองการปกครอง การบริหารราชการไทย”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “การเมืองการปกครอง การบริหารราชการไทย” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกสําหรับผู้เข้าแข่งขัน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ
 2. รับสมัครระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2562
 3. กรอกใบสมัครและส่งทางอีเมล [email protected] เท่านั้น
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน

 • ชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกสําหรับผู้เข้าแข่งขัน
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกสําหรับผู้เข้าแข่งขัน
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกสําหรับผู้เข้าแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม
Facebook Fanpage : สิงห์พระนาง PA SSRU

วันจัดกิจกรรม

 • 6 ธันวาคม 62

หมดเขตรับสมัคร

 • 21 พฤศจิกายน 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนผู้สมัคร

 • แข่งขันในระบบทีมละ ๒ คน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดโดย

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบคุณข้อมูลจาก contestwar

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service