fbpx

โครงการค่าย KKBS Camp ประจำปี 2562

สำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“โครงการค่าย KKBS Camp ประจำปี 2562”    ค่ายสำหรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจและอยากรู้ว่าในแต่ละหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เรียนอะไรบ้าง อยากรู้ว่าจบไปแล้วจะทำอาชีพอะไร จะเป็นคณะที่ใช่ของเรารึเปล่า และนอกจากนี้น้องๆยังจะได้มาทดลองปฏิบัติจริง และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้น้องๆมาร่วมสนุกกัน แล้วมาร่วมหาคำตอบกันได้ที่ KKBS Camp 2562 แล้วเจอกันวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรและทักษะความรู้ด้านการเงิน จำนวน  40  คน
หลักสูตรและทักษะความรู้ด้านการจัดการ การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม จำนวน  40  คน
หลักสูตรและทักษะความรู้ด้านการตลาด จำนวน  40  คน
หลักสูตรและทักษะความรู้ด้านการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน จำนวน  40  คน
หลักสูตรและทักษะความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน  40  คน
หลักสูตรและทักษะความรู้ด้านการบัญชี จำนวน  40  คน

**ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร และหากเป็นผู้ผ่านการประเมินศักยภาพ ในระดับดีขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งในการสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในรอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง

วันจัดกิจกรรม

 • 2-3 พฤศจิกายน 2562

หมดเขตรับสมัคร

 • 12 ตุลาคม 2562

จำนวนรับ

 • หลักสูตรละ 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไม่น้อยกว่า 3.00 (ปพ.1 รวม 4 ภาคเรียน)
 3. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร Online พร้อมแนบหลักฐานการสมัครผ่านทางลิงค์รับสมัครของคณะฯ บนเพจเฟสบุ๊ค KKBS Camp เท่านั้น
 4. ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น  หากตรวจสอบภายหลังพบว่ามีรายชื่อสมัครมากกว่า 1  หลักสูตรถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะพิจารณาผู้สมัครในลำดับถัดไป

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าค่าย

 1. เกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการจะพิจารณาตามลำดับการสมัครในระบบ Online ผ่านทางลิงค์รับสมัครของ   คณะฯ บนเพจเฟสบุ๊ค KKBS Camp เท่านั้น
 2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการสมัครพร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วน

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท (ชำระเมื่อเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโดย

 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอบคุณข้อมูลจาก  KKBS

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service