fbpx

ดุริยางค์วิชาการ: สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร

ดุริยางค์วิชาการ: สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน

“ดุริยางค์วิชาการ: สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร”
“Muzika Academy: Silpakorn Music Creation’s Way”

ในอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ภายในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีจากนักศึกษาทุกสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการ และการจำลองเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและยืนยันมาตรฐานการเป็นสถาบันการศึกษาทางดนตรีชั้นนำของประเทศไทย และเป็นเวทีให้นักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอื่นๆ มีเวทีแสดงความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง

และสำหรับน้องๆ TCAS63 ภายในงานมีบริการคลินิก SU-TCAS63 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ SU-TCAS63 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถนำร่างแฟ้มสะสมผลงานโดยจัดทำเป็นไฟล์ PDF โดยเข้ารับข้อแนะนำจากสาขาวิชา เพื่อนำกลับไปปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ #เปิดรับบริการเพียงสาขาละ 20 ท่านเท่านั้น

รวมถึงนิทรรศการแนะนำคณะ และสาขาวิชา และการออกร้านทางด้านดนตรี

วันจัดกิจกรรม

  • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

หมดเขตรับสมัคร

  • ลงทะเบียนล่วงหน้า

จำนวนรับ

  • 150 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นักเรียน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และผู้ปกครอง

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโดย

  • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณข้อมูลจาก  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ camphub logo

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service