fbpx

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

หมดเขตรับสมัคร

 • 27 ธ.ค. 62

วัตถุประสงค์ของทุน

 • เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญ
  ในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม

วิธีสมัครทุน

 • รับสมัครทาง internet ที่ http://uis.ocsc.go.th
 • สอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ)
 • เมื่อผ่านข้อเขียน จะประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จำเป็น
  ต่อการรับราชการ และการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ Assessment
  Center Method: ACM

ให้ทุนโดย

 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ติดต่อสอบถาม

 • Address: สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
  Phone: (+66) 0 2547 1000
  Email: [email protected] (เรื่องทั่วไป / General issue)
  Email: [email protected] (เฉพาะปัญหาด้านเทคนิคของเว็บไซต์ / Technical issue)

ขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service