fbpx

MSE CAMP#7 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้พบกิจกรรมที่ทำให้รู้จักสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง ในฐานกิจกรรม เช่น ขุมพลังจากสารกึ่งตัวนำ จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น และจากนั้นพาน้องๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่องทางค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะ

นักเรียนที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 คนต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ม.4 – ม.6 (5 ภาคการศึกษา) รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. ส่งรูปภาพ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) ทางข้อความ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
 3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทาง https://www.facebook.com/materials.silpakorn
 4. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 400 บาท ภายในวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2562 ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมวัสดุฯ โดย นายภัทร์ สุขแสน” บัญชีเลขที่ “719-0-68516-2” และส่งสำเนาการชำระเงินมาทางข้อความที่ https://www.facebook.com/materials.silpakorn เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

วันจัดกิจกรรม

 • 1 ธันวาคม 2562

หมดเขตรับสมัคร

 • 15 พฤศจิกายน 2562 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนรับ

 • 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. .6 สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

 • 400 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

จัดโดย

 • ภาควิชาาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณข้อมูลจาก  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ camphub logo

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service