fbpx

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมวิกฤติ…ชีวิตยากเข็ญ”

อีซูซุ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมวิกฤติ…ชีวิตยากเข็ญ” ในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562 ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษามากมาย

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
 • ผู้สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยสมาชิกต้องอยู่ระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน (1 คนสามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น)

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 17 ธันวาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล (รวม 12 คน) เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น อาหารและที่พักฟรีตลอดการเดินทาง
 • รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล (รวม 28 คน)
 • รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุนต่อ 1 ทีม)

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2966-2127-9

วันจัดกิจกรรม

 • 10 มกราคม 2563

หมดเขตรับสมัคร

 • 17 ธันวาคม 2562

จำนวนรับ

 • ผู้สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยสมาชิกต้องอยู่ระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน (1 คนสามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
 2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี

สถานที่จัดกิจกรรม

 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

จัดโดย

 • อีซูซุ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณข้อมูลจาก  contestwar

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service