fbpx

ประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต”

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้ปกครองและเด็กยากไร้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด และเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขตามปกติของรัฐได้ลำบาก

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประเภทที่ 2 นิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 • ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป (สัญชาติไทย)

เนื้อหาในภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์)

 • เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ
 • เนื้อหาเน้นถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้ปกครองและเด็กยากไร้โรคหัวใจแต่กำเนิด และเข้าถึงการสาธารณสุขปกติของรัฐได้ลำบาก
 • ชื่อผู้สนับสนุนโครงการฯ ในท้ายของภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) ที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง
 • รายละเอียดผู้ผลิต
 • ความยาวของภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) ไม่เกิน 3-5 นาที

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ลงทะเบียนสมัครผ่าน QR code หรือ https://1th.me/Nnpxm และส่งผลงานภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง email: [email protected]
 • ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) วันที่ 2 มีนาคม 2563
 • งานรับรางวัลโครงการฯ วันที่ 25 เมษายน 2563 ณ M Theatre ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

รางวัลของแต่ละประเภท
จะได้รับรางวัลเหมือนกันคือ

 • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 30,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสด 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 3 ได้รับเงินสด 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต” 6 ท่านแรกจะได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในการมีจิตกุศลเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

เงื่อนไข
ภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ของทั้ง 3 ประเภท ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

ติดต่อสอบถาม
คุณวาสนา/คุณพิมพ์ชนก โทร. 02 716 6070-1 ตามวันและเวลาราชการ

วันจัดกิจกรรม

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563

หมดเขตรับสมัคร

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ประเภทที่ 2 นิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 3. ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป (สัญชาติไทย)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • M Theatre ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

จัดโดย

 • มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ขอบคุณข้อมูลจาก contestwar

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service