fbpx

สะสมผลงานด้านถ่ายภาพ : ระกวดภาพถ่าย “สุข สนุก (ดี) ที่ท่ายาง”

ประกวดภาพถ่าย “สุข สนุก (ดี) ที่ท่ายาง”

เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สุข สนุก (ดี) ที่ท่ายาง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ และเสน่ห์ของเมืองท่ายางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทกล้องดิจิตอล
 2. ประเภทสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง (ตามแผนที่แนบท้าย) เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือ สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) ตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวด
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องบันทึกไฟล์ภาพ (.jpg) ใส่ซีดี ห้ามลดย่อขนาดไฟล์ พร้อมอัดขยายภาพ ดังนี้
  • ประเภทกล้องดิจิตอล  อัดขยายภาพขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 16 x 22 นิ้ว พร้อมติดชื่อภาพ ไว้ใต้ภาพ
  • ประเภทสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) อัดขยายภาพขนาด 6 x 8 นิ้ว (เฉพาะประเภทสมาร์ทโฟน ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 10 x 12 นิ้ว พร้อมติดชื่อภาพไว้ใต้ภาพ (ทั้งนี้ ผู้ส่งภาพประกวดสามารถขอรับฟิวเจอร์บอร์ดดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง)
  • เป็นภาพถ่ายที่บันทึกตลอดทั้งปี พ.ศ.2561 – 2562 และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดๆ มาก่อน
  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่่ 11 ธันวาคม 2562 
  • ตัดสินภาพและประกาศผลวันที่ 13 ธันวาคม 2562

รางวัลการประกวด

 1. กล้องดิจิตอล
  • รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล  10,000  บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล  6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล  4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย 10  รางวัล ๆ ละ  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)
  • รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาท  พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย  10  รางวัล ๆ ละ  500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วันประกาศผล

 • 13 ธันวาคม 2562

ส่งผลงานได้ถึง

 • 11 ธันวาคม 2562

ประเภทการประกวด

 • ประเภทกล้องดิจิตอล
 • ประเภทสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง (ตามแผนที่แนบท้าย) เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือ สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) ตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวด
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องบันทึกไฟล์ภาพ (.jpg) ใส่ซีดี ห้ามลดย่อขนาดไฟล์ พร้อมอัดขยายภาพ ดังนี้
  • ประเภทกล้องดิจิตอล  อัดขยายภาพขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 16 x 22 นิ้ว พร้อมติดชื่อภาพ ไว้ใต้ภาพ
  • ประเภทสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) อัดขยายภาพขนาด 6 x 8 นิ้ว (เฉพาะประเภทสมาร์ทโฟน ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 10 x 12 นิ้ว พร้อมติดชื่อภาพไว้ใต้ภาพ (ทั้งนี้ ผู้ส่งภาพประกวดสามารถขอรับฟิวเจอร์บอร์ดดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง)

จัดโดย

 • เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ขอบคุณข้อมูลจาก contestwar

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service