fbpx

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “Thailand Medical Hub”

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “Thailand Medical Hub” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนไทยได้แสดงความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอสู่สาธารณะ และ ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ จนได้ตราสัญลักษณ์ที่สวยงามและสามารถใช้ได้จริงเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ สร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติผู้รับบริการในสถานพยาบาล/สถานประกอบการ ให้ประชาชนไทยได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมที่ประเทศจะจัดขึ้นในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนไทย โดยสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีมไม่เกิน 3 คน แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

โจทย์การประกวด

 1. ให้ผู้เข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ภายใต้แนวคิด Healthcare Capital of the World (ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของโลกด้านการการดูแลสุขภาพ) โดยสื่อสารถึงความเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับโลก สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย มีความน่าเชื่อถือ ร่วมสมัย และเป็นสากล
 2. ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ เป็นตราสัญลักษณ์แบบ Combination mark ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
  • ภาพสัญลักษณ์ (Symbol)
  • ตัวอักษรข้อความ “Thailand Medical Hub”
  • ตัวอักษรข้อความ “Healthcare Capital of the World”
 3. ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ /www.ipthailand.go.th/th/about/ คู่มือการปฏิบัติงาน/category/เครื่องหมายการค้า-3.html (ทำเป็น link ให้คลิกไปได้)
 4. การใช้ภาพและแบบอักษรต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมแนบเอกสารการได้รับอนุญาต และหน่วยงานผู้จัดประกวดต้องสามารถใช้งานลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่ขออนุญาตได้

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 4 ผลงาน ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ทางเว็ปไซต์ www.thailandmedicalhub.net

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ช่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวธันยา จันทร์เรือง

วันจัดกิจกรรม

 • 7 มกราคม 2563

หมดเขตรับสมัคร

 • 5 มกราคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียน
 2. นิสิต นักศึกษา
 3. ประชาชนทั่วไป
 4. โดยสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 5. สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีมไม่เกิน 3 คน แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

จัดโดย

 • คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service