fbpx

ประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM”

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 18 – 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตสื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

รูปแบบ
การประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที

คุณสมบัติผู้สมัครส่งสื่อสร้างสรรค์เข้าร่วมประกวด

 1. สมัครเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ผู้สมัครอายุระหว่าง 18 – 24 ปี
 2. ผู้สมัครที่เป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวส.) ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ 1 คน
 3. สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดไม่จำกัดจำนวนทีม
 4. ผู้สมัครสามารถส่งไฟล์ผลงานคลิปวีดีโอระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2563
 5. ผู้สมัครมีอุปกรณ์ในการผลิตคลิปวีดิโอ เช่น สมาร์ทโฟน กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31ธันวาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • เกียรติบัตรสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมประกวดทุกคน

ติดต่อสอบถาม

 • คุณวรัญญา เบอร์โทร 080-272-4301
 • อีเมล์ [email protected]
 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวรัญญา ประเสริฐ / โครงการ AHF Media Award

วันจัดกิจกรรม

 • 25 – 31 มกราคม 2563

หมดเขตรับสมัคร

 •  31ธันวาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สมัครเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ผู้สมัครอายุระหว่าง 18 – 24 ปี
 2. ผู้สมัครที่เป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวส.) ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ 1 คน
 3. สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดไม่จำกัดจำนวนทีม
 4. ผู้สมัครสามารถส่งไฟล์ผลงานคลิปวีดีโอระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2563
 5. ผู้สมัครมีอุปกรณ์ในการผลิตคลิปวีดิโอ เช่น สมาร์ทโฟน กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

จัดโดย

 • สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service