fbpx

สะสมผลงานด้านคำประพันธ์ : แข่งขันแต่งคำประพันธ์ในโครงการ “ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11”

แข่งขันแต่งคำประพันธ์ในโครงการ “ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน เเละนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ในโครงการ “ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11” ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หรือเทียบเท่า)
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
 3. ระดับอุดมศึกษา

ประเภทการแข่งขัน

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ จำนวน 4 บท หัวข้อ “รู้รักษา สืบค่า ภาษาชาติ”
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ จำนวน 5 บท หัวข้อ “รู้รักษา สืบค่า ภาษาชาติ”
 3. ระดับอุดมศึกษา ปแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ จำนวน 6 บท หัวข้อ “เจ้าฟ้าวิศิษฏศิลปินแห่งภาษา”

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับผลงาน 5 มกราคม 2563
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 13 มกราคม 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลเกียรติยศปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบัตรคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ครูไทยรักษ์ภาษา

วันจัดกิจกรรม

 • 13 มกราคม 2563

หมดเขตรับสมัคร

 • 5 มกราคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หรือเทียบเท่า)
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
 3. ระดับอุดมศึกษา

จัดโดย

 • สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service