fbpx

ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย หัวข้อ “สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย หัวข้อ “สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร (ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องผ่านการอบรม)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยที่ถูกต้อง
 2. เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย
 3. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีให้แก่เยาวชนไทย
 4. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
 5. เพื่อบริการวิชาการสนองพระบรมราโชบายด้านความรักความสามัคคีอันเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระดับการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับอุดมศึกษา

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครเข้าร่วมอบรม ภายใน 15 มกราคม พ.ศ. 2563
 • อบรมเทคนิคการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องผ่านการอบรม)
 • สมัครประกวดภายใน 31 มกราคม พ.ศ. 2563
 • ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะการประกวดจะได้ทุนการศึกษา โล่รางวัลและเกียรติบัตร

 • รางวัลที่ 1  ทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร 2,500 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร 1,500 บาท
 • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน  ดิษฐบรรจง  09-8249-9751
 • [email protected]
 • โทรสาร: 02-890-2294
 • ID Line: Applekhj1234

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wichian Tienpraenimit

วันจัดกิจกรรม

 • 29 มกราคม พ.ศ. 2563

หมดเขตรับสมัคร

 • 15 มกราคม พ.ศ. 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ระดับประถมศึกษา
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ระดับอุดมศึกษา

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จัดโดย

 • สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service