fbpx

ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายในโครงการ “ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายในโครงการ “ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาที่ส่งประกวด

จำนวนผู้เข้าประกวด
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน สำรอง 2 คน (แต่ละสถาบันส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น)

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 24 ธันวาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลเกียรติยศปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล เกียรติบัตรคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ครูไทยรักษ์ภาษา

วันจัดกิจกรรม

 • 24 ธันวาคม 2562

หมดเขตรับสมัคร

 • 20 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาที่ส่งประกวด
 2. ระดับมัธยมศึกษา ประเภทกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน สำรอง 2 คน (แต่ละสถาบันส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น)

จัดโดย

 • สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบคุณข้อมูลจาก  

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service