fbpx

การเป็นพลเมือง (CITIZENSHIP)

แนะนำรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง การดำรงตนในพหุสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผลประโยชน์สาธารณะและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย การสร้างทัศนคติเชิงบวก การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและความเคารพนับถือผู้อื่น โดยเฉพาะเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นและพัฒนาจริยธรรมและการเป็นพลเมืองในวิชาชีพ

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

 1. แบบทดสอบประจำสัปดาห์ที่ 1 10 คะแนน
 2. แบบทดสอบประจำสัปดาห์ที่ 2 10 คะแนน
 3. แบบทดสอบประจำสัปดาห์ที่ 3 10 คะแนน
 4. แบบทดสอบประจำสัปดาห์ที่ 4 10 คะแนน
 5. แบบทดสอบประจำสัปดาห์ที่ 5 10 คะแนน
 6. แบบทดสอบปลายภาค 50 คะแนน
  รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และต้องผ่าน 70% ขึ้นไป

วันจัดกิจกรรม

 • 25 มีนาคม 2019

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียน
 2. นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา
 3. บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

จัดโดย

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก Thaimooc

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service