fbpx

สะสมผลงานด้านภาษาไทย : แข่งขันประชันกลอนสด “ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนสด “ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑” ภายใต้โครงการวันเวลาภาษาไทยครั้งที่ ๒๒ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการแข่งขัน
๑. การแข่งขันประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) หรือเทียบเท่า
๒. การแข่งขันประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) หรือเทียบเท่า

กำหนดระยะเวลา

เปิดรับผลงานรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ทางเพจเฟซบุ๊ก “วันเวลาภาษาไทย”(@WanwelaTH)
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [email protected]
วันแข่งขัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
ติดต่อสอบถาม

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘ – ๒๗๑ – ๒๙๑๑
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘ – ๒๔๘ – ๔๖๕๒
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected]
ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันเวลา ภาษาไทย

วันจัดกิจกรรม

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

หมดเขตรับสมัคร

  • 25 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. การแข่งขันประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) หรือเทียบเท่า
  2. การแข่งขันประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) หรือเทียบเท่า

จัดโดย

  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัครมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบสมัครมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service